info@greeksoftball.gr

Players

Alexis Bazos

Eve Bournias

Kate Karamouzis

Molly Kolander

Chelsea Lisikatos

3B/RHP

Mia Marinakis

Pitcher

Dimitra Milonopoulos

Catcher

Zoe Milonopoulos

Shortstop

Brianna Nykaza

Nicolette Papavasiliou

Sophie Pappas

2nd Base

Demi Patonis

Olivia Pess

Georgia Polydoros

Outfield

Chelsea Runyon

Sophia Skerik

Eleni Spirakis

SS/RHP

Loren Stavrou

Zoe Stavrou

Kalliopi Stefanidis

3rd Base

Julia Sullo

Outfield

Caramia Tsirigos

Katie Vretzos

SS

Maria Zepeda