Women’s National Team – 2015 European Championship

2015 – Team Roster

Head Coach: Tina Kramos
Assistant Coach: Charalambos Trigonakis
Pitching Coach: Marina Demore
Team Manager: Denise Horafa
Assistant: Chelsea Lisikatos

Player – Name
Dora Skarogianni
Evangelia Stefatou
Nicole Kotsia
Iliana Kourea
Evangelia Diamanti
Ioanna Donta
Konstantina Panagiotou
Alexandra Papageorgaki
Athina Pavlou
Loren Stavrou
Artemis Traikapi
Dafni Emmanouil